About emotions and a baby /video/ За емоциите и едно бебе

The reaction of a 10 months old baby when her mother sings a sad song… Worth watching….
“YouTube потребителят Алейн Леру качи този клип на 10-месечно момиченце, което плаче тихичко, докато майка му пее тъжна песен, пише Mashable.
С течение на времето бебето става все по-емоционално. Накрая майката спира и го утешава.
Някои от потребителите в мрежата изразиха опасението, че реакцията на момиченцето е по-скоро от уплаха, отколкото от тъга. Други обаче успяват да оценят тази очарователна и наситена с емоции реакция.”
http://goo.gl/UaVOap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s