(Фостър К. Маклилън) Вярвай в себе си. Създай си живот…

„Вярвай в себе си. Създай си живот, който ще живееш щастливо с цялото си сърце. Разпали вътрешните искри на възможността в пламъците на постижението, за да постигнеш всичко, на което си способен.“

 

Фостър К. Маклилън

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s