(Юнг) Този, който гледа нещата отвън, сънува, а този, който…

“Този, който гледа нещата отвън, сънува,
 а този, който гледа вътре в нещата, се събужда.”

 Карл Густав Юнг

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s