Притча за избора

l

 

Мъдрец и неговият ученик седяли пред вратите на своя град и наблюдавали потока от хора, минаващи край тях. Приближил се пътешественик и попитал:
– Що за хора живеят в този град?
– А ти откъде идваш, там какви са хората? – отвърнал мъдрецът на въпроса с въпрос.
– Ох, само негодници и лъжци, злобни и завистливи!
– И тук е същото! – отсякъл мъдрецът.
След време поспрял друг пътник и пак попитал какви са хората, които живеят в града.
– А какви са тези там, откъдето идваш? – попитал мъдрецът.
– Прекрасни, добри и отзивчиви! – отвърнал пътникът.
– И тук ще намериш такива. – казал мъдрецът. Странникът отминал с усмивка, а ученикът се обърнал учуден към мъдреца:
– Защо каза на единия, че тук живеят негодници, а на другия, че са добри хора?
– Защото навсякъде има и добри, и лоши хора. Просто всеки намира само онова, което търси.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s