Създаване на компютър, подобен на човешкия мозък

neocortex-640x353.jpg

 

В бъдеще компютрите ще комбинират възможностите за обработка и съхранение в една обща мрежова архитектура, така че компонентите отговарящи за обработката на данните и тяхното съхраняване ще бъдат едни и същи.

Подобно мнение споделят и учените от Sandia National Laboratories, които работят по компютър, който функционира като човешки мозък и изразходва енергия, колкото за 20-ватова крушка.

Учените от американската лаборатория черпят вдъхновения за своята работа от работата на невроните в мозъка ни, за да създадат своя проект и разработват алгоритми, които да се изпълняват на компютри по начин по-близък до човешкия мозък, отколкото по начина, по който ги представя конвенционален компютър.

“Все още преценяваме какви биха могли да са ползите от едни подобни системи и това какви архитектури и устройства ще е нужно да се изградят, за да го задвижват”, обяснява пред CBR Online специалистът по изследванията в областта на микросистемите към Sandia Мурат Окандан. Той допълва, че един компютър, чиято работа черпи вдъхновение от човешкия мозък ще помогне за извършването на сложни маневри от летателни апарати, създаването на роботи и различни сензори, решаването на задачи от областта на big data, като тези, пред които днес е изправен онлайн света и анализ на транзакциите, осъществявани по целия свят. Тези компютри ще са способни да засичат готови модели и аномалии, предусещайки какво е правилно да се направи и какво не е.

Тези компютри може и да няма да могат да посочат пълното решение на даден проблем, но ще могат да пресеят нужното от наистина огромни масиви от данни, за да помогнат на анализатора да намери това пълно решение. “Ако се занимавате с конвенционално компютърно изчисление, вие правите това и нищо друго”, обяснява Окандан. “Но ако се занимавате с неврокомпютъризационни изчисления, вие имате възможността да се ровите в историята или в спомените по начин, по който вие самите бихте като човек го направили, а след това и да изготвите прогноза за това, което следва. Това е нещо съвсем различно от това, с което си имаме работа днес”.

“Днешните компютри вършат чудесна работа в счетоводството и решаването на научни задачи, често описвани от частични диференциални уравнения, но те са просто ужасни, когато стане дума за използването на нормално човешко мислене – отбелязването на нови модели, работата с двойнствени понятия и явления и правенето на разумни избори”, обяснява пред изданието научният ръководител на Sandia National Laboratories Джон Уагнър, като от друга страна, допълва той, човешкият ум е доказателство за компютър, който не престава никога да се учи и оперира с енергията на 20-ватова крушка. Вдъхновените от работата на невроните компютри ще комбинират обработката на информация и съхранението на тази информация в единна мрежова архитектура. “Това няма да е сериен процес във вид на “стъпка по стъпка” модел на работа”, това ще е един мрежово обединен метод на работа, при който всичко ще се изпълнява наведнъж, така че тези машини ще бъдат изключително бързи и ефективни”, споделя Уагнър.

източник: http://www.kaldata.com
статия: http://goo.gl/k8mM3b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s