Фургон за бедствени положения (PowerCube)

“Американската компания Ecosphere Technologies анонсира интересно и изключително полезно устройство за помощ на населението  при стихийно бедствие. Това е фургонът PowerCube, който се пуска на бедстващите и по приницип не е проблем да бъдат спуснати няколко от тези контейнери. За привеждане в работно състояние е достатъчно да бъдат извадени слънчевите панели.

PowerCube осигурява електричество за пострадалите, може да почиства водата за пиене и е снабден с хот-спот точки, и други,  като всичко работи чрез получаваното от слънчевите батерии електричество. Специалистите от Ecosphere Technologies предлагат три модели от тези специализирани фургони с различни размери. Най-големият от тях може да генерира 15 киловата електрическа енергия. Част от нея се използва за почистване на водата и осигуряване на Wi-Fi връзка за бедстващите, предвидена е и възможност за подаване на остатъчната мощност към местната електрическа мрежа. Wi-Fi връзката е важна, понеже с един рутер за спътникова комуникация може да се осигури телефонна връзка за пострадалите при особено тежки ситуации.

Ако бедственият район е голям, то там могат да бъдат пуснати няколко подобни контейнера, които след изваждане на слънчевите панели стават фургони. PowerCube е подходящ и за организиране на мобилни болници, военни лагери палаткови градове и други временни селища.

Наистина добре обмислени и удобни конструкции, които могат да бъдат много полезни и при нас. Цената на PowerCube в официалния сайт не е публикувана и е предмет на предварителни споразумения, но едва ли ще е малка.”

автор:  , 27.06.2014
източник: http://www.kaldata.com/
статия: http://goo.gl/KYOFsO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s