Довери се на този, който…

“Довери се на този, който може да види три неща в теб: Тъгата зад усмивката ти! Любовта зад гнева ти! … More