Избиват едни, с надеждата да оцелеят други…

Защото ресурсите намаляват все повече и повече, а хората сме много…