Зрението като фунция на мозъка

“Зрителният процес се осъществява главно в мозъка. Физическата страна на този процес при четенето на настоящите редове съставлява едва 10 … More