Реалността – една действителност вътре в нас

“Какво е реалността, ако не една действителност вътре в нас, едно “esse in anima” /съществуване в душата (лат.)/? Живата действителност … More