Витамини и храни за добро зрение

     Витамин А е особено важен за доброто зрение, тъй като спомага за трансформацията на светлината в сетивни сигнали. … More