Струи от черната дупка на Млечния път

Преглед на оригинала Открити са нови доказателства за наличието на струи от високоенергийни частици, изхвърляни от супермасивната черна дупка на … More