Първоначално един бог искал да направи хората безсмъртни – племето игбо

“Хората от племето игбо в Нигерия вярвали, че богът създател Чукву първоначално искал да направи хората безсмъртни. Изпратил едно куче да каже на хората, когато някой умре, да посипят с пепел върху тялото му и той ще се съживи. За зла участ, кучето било уморено и се забавило по пътя. Нетърпеливият Чукву тогава изпратил овца, като й заръчал да побърза да предаде важното съобщение. Уви, след дългия път овцата останала без дъх, объркала напътствията и казала на хората да погребват мъртъвците си – и така смъртта вече не можела да бъде отменена. Затова до ден днешен ние, хората, умираме.”

„Homo deus. Кратка история на бъдещето “, Ювал Ноа Харари

Още за хората от игбо:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s