Тунели и подземен свят – някои версии

източник: За неизвестното

“В печата периодично се появяват съобщения за намерени в различни ъгълчета на Земното кълбо тайни ходове, водещи към глъбините на подземния свят. Като пример може да бъде посочен тунелът с полирани сводове на границата между Полша и Словения, или открития в Чили тунел с неизвестна изработка, пазещ следите на работа с доста по-развита от съвременните технология. Особено внимание заслужава Мечи хребет,който се намира на границата между Саратовска и Волгоградска област( в Русия). Това е загадъчно място с концентрация на огромни по дължина тунели, водещи до подземния свят. При това от недрата на този подземен свят през тези тунели се появяват кълбовидни мълнии, повечето от маршрутите на НЛО в Русия минават именно по Мечи хребет. Трябва да се отбележи, че тунелите на това място са абсолютно прави, което изключва естествения им произход. Сеизмологичното проучване не води до никакви резултати: звуковите вълни се поглъщат от бездната на подземния свят.

Във връзка с това има различни хипотези. Всъщност се изказва мнение, че нашата планета под повърхността е прорязана от ходове, съединяващи континентите. Много са въпросите , свързани с произхода на тези тунели, като например кой ги е създал, и продължава ли този процес и сега? Известни са случаи, при които при ежедневна работа под земята(например в Англия), хората са чували звук от работещи механизми от подземния свят.
Съществува и още по-радикална версия относно устройството на подземния свят и предназначението на загадъчните тунели. Фантастичното произведение „Плутония” , описващо вътрешното устройство на Земята, и съществуващ цветущ подземен свят, не са плод на въображението на фантасти, а имат и някаква действителна основа. Мисълта за подземния свят научно е обосновал по-рано английският астроном Едмънд Халей, живял през XVII–XVIII век. Той смятал, че вътре нашата планета има редица кълбовидни обвивки, поставени една в друга, което осигурява на Земята устойчивост, и обяснява преместването на магнитните полюси.

А известният учен –математик Леонард Ойлер (XVIII в) смятал, че има една куха черупка, отделена от ядрото с голямо пространство, и имаща отвори на Северния и Южния полюс. Версията за черупката на Земята и подземния свят, е получила потвърждение през 70-те години на XX век, след публикация на в американско списание на потресаващи снимки, направени от Космоса. Вместо леда на географския полюс на планетата се показала голяма черна дупка. Възможно е това да е влияние от факторите на полярната нощ, но е възможен и вариант на поява на реален вход към подземния свят.
В легендите на различните народи се споменава царството на подземния свят, имащ вход на Север. По мнение на някои изследователи, загадъчният град Шамбала се намира именно в подземния свят. . Съществуват свидетелства за подземен живот, чак до описания на срещи с високо развити представители с неговите обитатели. Американският летец Ричард Бърд, прелитайки близо до Северния полюс, ( според някои сведения) е открил там обширна зелена територия. Възможно е това да е била „високата земя” , която през 1811 година е видял Санников от остров Котелни. Някои изследователи смятат, че на 83 градуса северна ширина се намира участък от сушата, свързващ с подземния свят. Интересното е, че след осемдесетия градус с.ш. мигрират насекоми, топлокръвни животни и ята прелетни птици.

Не по-малко загадъчен е и Южния полюс. Особен интерес са проявявали към Антарктида представителите на Третия райх. Немските експерти сериозно се отнасяли към възможността на съществуване в подземната кухината на свят , в който са се запазили следи от цивилизацията на атлантите. Същият Ричард Бърд през 1947 година участвал в експедиция в този район по задача на Военното ведомство на САЩ, е бил принуден спешно да върне ескадрата от кораби, поради нападение на експедицията от … летящи чинии. Изказва се предположение, че това е била немска супертехника, построена с използването на технологията , откритата от нацистите в подземния свят.
Има и други версии относно полюсите и тунелите в подземния свят. Всъщност се предполага, че тунелите са място за междузвездни преходи, с помощта на които човек може мигновено да се премества във времето и пространството.Възможно е с това да е свързана и честата поява на НЛО в полярните райони. В този случай НЛО се появяват не от подземния свят, а се преместват от една точка на Вселената в друга, използвайки Южния полюс като вход в междузвездните тунели, а Северния – като изход…..
Загадката на подземния свят и тайнствените тунели съществува и проблемът е много по-сериозен, отколкото изглежда в началото. Коя версия е вярна и съществува ли друг отговор, ще покаже времето….”

(Публикувано февруари 2012 г.)
Статия: http://zaneizvestnoto.blogspot.com/2012/02/t.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s