Оранжерия, събираща роса, отглежда зеленчуци насред пустинята

dnews-files-2015-03-ethiopia-water-150320-670-jpg

 

“Тази оранжерия, която събира роса, е изградена от неправителствената организация Roots Up при Етиопския университет Гондар. Предназначена е за многофункционално използване и е съвсем нискотехнологична и евтина. Тя може да помогне на фермерите да отглеждат пресни зеленчуци дори в условията на засушаване.

Улавяйки горещия въздух и влажността посред зноен ден, оранжерията осигурява подобрена атмосфера за растежа на растенията. Парникът функционира едновременно и като колектор на роса, улавяйки водните пари под покритието от био-фолио, което покрива купола. Когато температурите спаднат вечерта, земеделските производители могат да дръпнат въженце, което преминава по горната част на купола, по такъв начин, че капките вода бързо се охлаждат и кондензират. Те се стичат и се събират в резервоар за вода под купола. Събраната вода може да се използва за пиене или за допълнително напояване.

Освен това оранжерията работи и като колектор за дъждовна вода.

Тя е замислена като евтино решение за етиопските земеделски стопани, които искат да работят в самоподдържащи се ферми в района. Сега Roots Up се надява да изгради своята първа оранжерия от този тип в северната част на Етиопия.”

източник: http://www.greentech.bg/
статия: http://www.greentech.bg/archives/59900

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s